DOB: 26 July 2018


Breeder: Mary Menchynska

Owner: Denis Shvets

Kyiv

HARVEY

MARY M.STYLE

Pedigree database

КСУ/ FCI

HARVEY MARY M STYLE pedigree

 © 2015 - 2020

Dogo Argentino Club Ukraine