Pedigree database

КСУ/ FCI

GANA MARY M.STYLE

DOB: 9 Feb 2018


Breeder: Mary Menchynska

Gana Mary M.Style pedigree

 © 2015 - 2020

Dogo Argentino Club Ukraine